Β2Β

Διαχειριζόμαστε τις απαιτήσεις των συνεργατών μας, σεβόμενοι απολύτως τόσο την Πιστωτική, όσο και την Εμπορική τους Πολιτική θέτοντας Κανόνες Διαχείρισης, οι οποίοι ακολουθούνται με βάση την εκάστοτε επιθυμητή ελαστικότητα.

Διαχείριση Β2Β Απαιτήσεων

Διαπραγματευόμαστε τους όρους αποπληρωμής των οφειλών και, παρακολουθούμε στενά την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων. Θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την τήρηση της περιόδου πίστωσης που έχει θέσει ο ίδιος ο συνεργάτης στους πελάτες του, διατηρούμε  παράλληλα τη δυνατότητα ελεγχόμενων παρεμβάσεων, πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον συνεργάτη.

Απαιτήσεις των Συνεργατών

Ενημερώνοντας άμεσα το συνεργάτη

Mόλις υποπέσει στην αντίληψη της η παραμικρή υποψία για ενδεχόμενο πρόβλημα ή επιπλοκή.

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Συνεργαζόμενη με προσεκτικά επιλεγμένο προσωπικό που έχει εμπειρία & εξειδίκευση στο αντικείμενο, με στόχο την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Υπολογίσιμα Αποτελέσματα

Ακολουθώντας συγκεκριμένες διαδικασίες με υπολογίσιμα αποτελέσματα, ώστε να είναι ευχερής η αξιολόγηση εκ μέρους της Διοίκησης της Εταιρείας – Συνεργάτη.

Σκοπός

Μείωση του χρόνου αποπληρωμής των απαιτήσεων, που συνεπάγεται τον περιορισμό των αναγκών για κεφάλαια κίνησης και βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Μείωση των επισφαλών απαιτήσεων καθώς και των επιπλέον εξόδων που συνεπάγονται οι σχετικές νομικές διαδικασίες. Βελτίωση της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες όσον αφορά στα θέματα εισπράξεων, με στόχο την αποφυγή διενέξεων με άγνωστο αποτέλεσμα.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους δανεισμού και του κόστους που συνεπάγονται οι επισφαλείς απαιτήσεις. Δημιουργία συγκεκριμένων κανόνων ως προς τη διαχείριση απαιτήσεων ανά κατηγορία πελάτη, βασισμένη στην Εμπορική Πολιτική με δυνατότητα υπολογισμού των εκάστοτε αποκλίσεων από τον κανόνα.
“ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ πεΛΑτη – χρηματοδοτικΟΥ οργανισμΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ”

Επικοινωνία

(+357) 24 400777

Τοποθεσία

Έβερεστ 56
6307 Λάρνακα, Κύπρος

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

[email protected]

Ωράριο

Δευ-Παρ: 10πμ – 8μμ
Σαβ-Κυρ: 11πμ – 7μμ

Στείλτε μας μήνυμα